Obavila je više studijskih putovanja i specijalizacija u inostranstvu, u organizaciji AIESEC-a u Komercijalnoj banci Grčke 2000. godine, zatim Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope u Deutsche Bank AG 2001. godine, Ekonomskog fakulteta Ljubljana 2003., DAAD (Njemačka organizacija za razmjenu akademaca) i DIW (Njemački institut za ekonomska istraživanja) 2004.godine, GTZ-a (Njemačke organizacije za tehničku saradnju) 2005. godine, Inwent-a 2005. godine, Hypo Group Alpe Adria 2008. i 2009. godine itd. Učestvovala je u radu preko 30 međunarodnih konferencija, ljetnjih škola i seminara i na nekima od njih prezentovala sopstveni istraživački rad. Objavila je više od 20 naučno-istraživačkih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. 

U periodu od 2000. do 2004. radila je na Institutu za strateške studije i projekcije (ISSP) u Podgorici, kao analitičar, na oblastima Međunarodna ekonomija, Makroekonomija, Regionalne ekonomske integracije i Evropske studije. Tokom rada na ISSP-u, kao član istraživačkog tima, radila je na projektima za brojne institucije poput USAID-a, UNDP-a, Vlade Crne Gore, Centralne banke Crne Gore, itd. 

U 2005. godini je radila kao direktor Centra za evropsko obrazovanje. Iste godine je radila i kao saradnik GTZ-a u Podgorici na projektu ekonomskog razvoja - promocije izvoza i investicija.

Od decembra 2005. godine, bila je jedan od koordinatora projekta osnivanja Hypo Alpe-Adria-Bank u Crnoj Gori, a od februara 2006. do septembra 2010. godine u istoj banci je radila, prvo kao direktor Odjeljenja uprave, a potom kao direktor Sektora za javne finansije na poslovima finansiranja jedinica lokalne samouprave i javnih preduzeća. 

Kao docent na Fakultetu za Međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerziteta Donja Gorica, izvodi predavanja i vježbe na predmetima Međunarodna ekonomija I, Međunarodni biznis, i Makroekonomija II.

Za Pomoćnika ministra ekonomije - Sektor za razvoj, imenovana je u novembru 2010. godine. 

Govori engleski i njemački jezik. 

Živi u Podgorici, udata je i majka je troje djece: Anje, Luke i Petra.