Papers

Total: 3710 APA format    |    IEEE format papers

IDTitleConference
5901Local piezoelectric and magnetic properties of (Bi0.88Gd0.12)FeO3 ceramics
Anja Mirjanić, Uroš Prah, Julian Walker, Oana Condurache, Andreja Benčan, Tadej Rojac, Marian Grigoras, Hana Uršič
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5900RADON CONCENTRACION CORRELATED WITH GEOLOGICAL PARAMETERS THE CITY OF TREBINJE
Zoran Ćurguz, Dragoljub Mirjanić, Neđo Đurić, Zora S. Zunić, Zdenka Stojanovska, Predrag Kolarž
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5899OSIROMAŠENI URANIJUM KAO ZAŠTITA OD JONIZUJUĆEG ZRAČENjA U RADIOTERAPIJI
Goran Kolarević, Dražan Jaroš, Dragoljub Mirjanić
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5898Poređenje performansi nizova uparenih magnetnih diskova RAID 0, RAID 5 i RAID 50
Nikola Davidović
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5897RAZVOJ I PRIMJENA KOMPOZITNIH HIDROIZOLACIONIH MATERIJALA
Irena Havreljuk, Aleksandra Šinik, Tatjana Botić, pero dugić
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5896PRIMENA FUNKCIONALNIH MATERIJALA U ŠTAMPI INTELIGENTNOG TEKSTILA
Đorđe Popović, Dejan Kojić, Nevena Vukic
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5895HYDROGEN IN METALS
Dijana Đeorđić, Dragoljub Mirjanić
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5894NANOMATERIJALI U CILjANOJ DOSTAVI LIJEKOVA
Svetlana Pelemiš, Srđan Vuković, Jelena Vulinović, Vladan Mirjanić
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5893UTICAJ METIL METAKRILATA NA SVOJSTVA SINTETISANIH AKRILATNIH EMULZIJA
Sonja Popić, Ivan Ristić, Vladan Mićić, Jelena Tanasić, Vesna Cvjetinović, Svetlana Pelemiš
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
5892KOMPARACIJA DOSIMETRIJSKE ŠUPLjINE IZMEĐU LISTOVA ZA DVA TRUEBEAM LINEARNA AKCELERATORA
Dražan Jaroš, Goran Kolarević, Dragoljub Mirjanić
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. >>
 12. Last